Δικαίωση εργαζομένων στο enet.gr

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Εν αναμονή της συνέχισης της συζήτησης για την αίτηση υπαγωγής της Χ.Κ. Τεγόπουλος στο άρθρο 99 (η υπόθεση εκδικάζεται τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στις 9.00 π.μ. στο κτίριο 13, Αίθουσα 106 στην Ευελπίδων), μια άλλη δικαστική απόφαση έρχεται να δικαιώσει εφτά εργαζόμενους με μπλοκάκι επί σειρά ετών στο enet.gr. Μετά από αίτησή τους για ασφαλιστικά μέτρα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η εταιρεία πρέπει να καταβάλει άμεσα τα δεδουλευμένα 4 μηνών - από τον Αύγουστο ως το Νοέμβριο του 2011.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκεπτικό της απόφασης όσον αφορά την εξαρτημένη εργασία:
"Το γεγονός ότι οι ενάγοντες ως δημοσιογράφοι λόγω της φύσεως της εργασίας τους είχαν μία ελευθερία και ανέπτυσσαν κάποιου είδους πρωτοβουλίες ... δεν προσδίδει στη σχέση αυτή των ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύμβασης έργου και δεν ανατρέπεται από το γεγονός ότι οι αιτούντες εξέδιδαν Δ.Π.Υ."


Και αλλού:
"Για τον χαρακτηρισμό της εργασίας ως εξαρτημένης δεν απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου, ούτε βεβαίως η έλλειψη υποχρέωσης του εργαζομένου να βρίσκεται συνεχώς σε ωρισμένο τόπο αποκλείει την ύπαρξη εξαρτημένης εργασίας".

Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για να διεκδικήσουν από κοινού όλοι οι εργαζόμενοι μαζί, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που τους έχει επιβληθεί, ό,τι τους ανήκει. Στο συγκεκριμένο μαγαζί και παντού.


  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP