24ωρη απεργία σε «ΚΕΡΔΟΣ» και «ΙΣΟΤΙΜΙΑ» για την παρατεταμένη μη καταβολή των δεδουλευμένων

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Σ.Η.Ε.Α., της Ε.Π.Η.Ε.Α. και της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α., αποφάσισαν την κήρυξη 24ωρης απεργίας για τους δημοσιογράφους, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους τεχνικούς τύπου, που εργάζονται στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» και στην ιστοσελίδα «kerdos.gr» από τις 15.00 της Τετάρτης, 28 Μαρτίου 2012 έως τις 15.00 της Πέμπτης, 29 Μαρτίου 2012.

Κήρυξη 24ωρης απεργίας αποφασίστηκε από Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. και Ε.Σ.Π.Η.Τ. και στην εφημερίδα «ΙΣΟΤΙΜΙΑ» και στην ιστοσελίδα «isotimia.gr» από τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης, 29 Μαρτίου 2012 έως τις 06.00 το πρωί της Παρασκευής, 30 Μαρτίου 2012.

Και στις δύο εφημερίδες οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν την παρατεταμένη ασυνέπεια που έχει επιδείξει η εργοδοσία της εφημερίδας, ως προς την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους. Οι Ενώσεις ζητούν την άμεση καταβολή και εξόφληση όλων των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων.

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP