Παρασκευή 24/2 στις 12 το μεσημέρι: το τελεσίγραφο των εργαζόμενων της "Ελευθεροτυπίας"

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ της συνέλευσης των εργαζομένων στην Χ.Κ. Τεγόπουλος και στην Φωτοεκδοτική

Οι εργαζόμενοι στην Χ.Κ. Τεγόπουλος και στην Φωτοεκδοτική  στην συνέλευσή τους στις 21 Φεβρουαρίου ενημερώθηκαμε για την "πρόταση εξόφλησης των απαιτήσεων από δεδουλευμένα των εργαζομένων…." που έδωσαν οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι της Χ.Κ Τεγόπουλος και της Φωτοεκδοτικής στους νομικούς εκπροσώπους μας. 

Μετά από αναλυτική συζήτηση η συνέλευση με ψήφους 193 κατέληξε στην εξής αντιπρόταση με την οποία ζητά:
     
-Να καταβληθεί εκ μέρους της Χ.Κ Τεγόπουλος ενας μισθός σε όλους τους εργαζόμενους μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι.
 
Αν απαιτηθεί άρση των κατασχέσεων των εργαζομένων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Χ. Κ Τεγόπουλος, θα γίνει εντός του καταστήματος της Τράπεζας από την οποία θα λάβει χρηματοδότηση η Χ. Κ Τεγόπουλος με ταυτόχρονη καταβολή ενός μισθού, στους εκπροσωπους των  εργαζομένων.     

Ταυτόχρονα η συνέλευση των εργαζομένων  επαναφέρει τα σημεία του ψηφίσματος της 18ης Ιανουρίου που είχαν τεθεί ως προϋποθέσεις  συνέχισης του διαλόγου με την Χ.Κ. Τεγόπουλος και τα οποία είναι:
     
-Η δέσμευση της εκδότριας με ρητό, κατηγορηματικό και νομικά ασφαλή τρόπο ότι θα εξαιρέσει τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις των εργαζομένων από το ” κούρεμα” ενόψει της συζήτησης της αίτησής για την υπαγωγή της Χ.Κ Τεγόπουλος στο άρθρο 99.     
- Η εξόφληση των εργαζομένων στην ένθεση.     
- Η γνωστοποίηση στους εργαζόμενους του χρονοδιαγράμματος εξόφλησης των δεδουλευμένων.    
 - Η γνωστοποίηση στους εργαζομένους του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Χ. Κ Τεγόπουλος (μπίζνες πλαν).     
- Η δέσμευσή της για καταβολή της μισθοδοσίας στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.  Στη συνέλευση τέθηκε και  η πρόταση να μοιρασθεί ισόποσα σε όλους τους εργαζομένους το ποσό μιας μηνιαίας μισθοδοσίας η οποία μειοψήφισε καθώς έλαβε 22 ψήφους.

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP