Αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 η Ελευθεροτυπία

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά η εργοδοσία της "Ε" κατέθεσε σήμερα το πρωί την αίτηση για υπαγωγή της επιχείρησης Χ.Κ. Τεγόπουλος στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Δυστυχώς, ακόμα και μετά τη δημοσιοποίηση της αγοράς του αντίστοιχου παραβόλου κάποιοι επέμεναν ότι η εταιρία δεν θα κάνει αίτηση, επιχειρώντας να αναχαιτίσουν την αγωνιστικότητα των συναδέλφων.   

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP