3ωρη στάση εργασίας στις Αττικές Εκδόσεις

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Tα διοικητικά συμβούλια των συνδικαλιστικών ενώσεων ΕΣΠΗΤ, ΕΠΠΗΤ και ΠΕΛ αποφάσισαν την πραγματοποίηση 3ωρης στάσης εργασίας στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., για την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 και από ώρα 11:00 έως 14:00, σε συμπαράσταση στην Ιωάννα Καζάκου, απολυμένη συνδικαλιστική εκπρόσωπο των εργαζομένων των Αττικών Εκδόσεων, της οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα εκδικάζονται αύριο μετά τις 10:30 στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων.

Θυμίζουμε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε απορριφθεί η προσωρινή διαταγή ανάκλησης της απόλυσης της Ι. Καζάκου χάρη σε ένα μυστηριώδες χαρτί που εμφανίστηκε ξαφνικά, υπογεγραμμένο μεταξύ άλλων εργοδοτικών και από επιφανή μέλη της ΕΣΠΗΤ, και στο οποίο αμφισβητούνταν ουσιαστικά η συνδικαλιστική ιδιότητα της απολυμένης συναδέλφου. 

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP