Παράνομο το πογκρόμ απολύσεων στον ΔΟΛ τον Δεκέμβριο του 2010!

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014
Παράνομες έκρινε το Εφετείο Αθηνών πως είναι οι ομαδικές απολύσεις που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2010 σε όλα τα έντυπα και τα μέσα του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (ΔΟΛ). Σύμφωνα με την απόφαση οι απολύσεις ήταν ομαδικές καθώς τ' αφεντικά του συγκροτήματος υπερέβησαν το επιτρεπόμενο από τον νόμο περί ομαδικών απολύσεων (Ν. 1387/1983) όριο χωρίς να τηρήσουν τις προβλεπόμενες, τόσο από την ενωσιακή όσο και από την ελληνική νομοθεσία, διαδικασίες.

Στην απόφαση του Εφετείου υπογραμμίζεται πως ο ΔΟΛ προχώρησε στις ομάδικες απολύσεις (περισσότερες απο 30) δίχως πρώτα, όπως είχε την υποχρέωση, να προχωρήσει στη "διαδικασία της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή όλων ή μέρους των απολύσεων, ή έστω την άμβλυνση των συνεπειών τους".


Υπενθυμίζουμε πως πέρυσι το Πρωτοδικείο Αθηνών,όπου είχαν προσφύγει πολλοί δημοσιογράφοι απο το Βήμα, είχε κρίνει και πάλι ως παράνομες τις ομαδικές απολύσεις (άρα και άκυρες) αλλά η διοίκηση του ΔΟΛ είχε ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Η απόφαση του Εφετείου, όμως, ήταν "χαστούκι" για τον Ψυχάρη και την κουστωδία του καθώς έκρινε και πάλι παράνομες όχι μόνο τις επίμαχες ομαδικές απολύσεις στο Βήμα, αλλά όλο το πακέτο των απολύσεων που είχαν γίνει το διάστημα εκείνο στις επιχειρήσεις της Δ.Ο.Λ. Α.Ε.  

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη απόφαση του Εφετείου αφορά όλες τις κατηγορίες προσωπικού (δημοσιογράφοι, διοικητικοί υπάλληλοι, τεχνικοί υπάλληλοι, κ.λπ.).

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP