Μπροσούρα για τον αγώνα στην "Pizza Fan"

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε κάνοντας κλικ στην εικόνα την μπροσούρα που συνέταξαν από κοινού η "Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου - ΣΒΕΟΔ" και το "Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων κ' Λοιπών Εργαζομένων του Κλάδου του Επισιτισμού - ΣΣΜ", για τον αγώνα στην "Pizza Fan", στον οποίο η συνέλευσή μας στέκεται έμπρακτα αλληλέγγυα.  Περισσότερη ενημέρωση για τον αγώνα στην ιστοσελίδα  της "Eπιτροπής Εργαζομένων στην Pizza Fan".


  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP