"Πρώτο Θέμα". Δικαίωση από το Πρωτοδικείο δημοσιογράφου που απολύθηκε για άρνηση μείωσης μισθού & συνδικαλιστική δράση

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

Λάβαμε και αναδημοσιεύουμε μια αρκετά σπάνια δικαστική απόφαση, η οποία δικαιώνει τον ισχυρισμό εργαζόμενου ότι απολύθηκε για συνδικαλιστικούς λόγους: 

"Σύμφωνα με απόφαση του τμήματος εργατικών διαφορών (υπ’ αριθμ. 255/2014) κρίθηκε άκυρη και καταχρηστική απόλυση δημοσιογράφου της εφημερίδας “Πρώτο Θέμα”.

Το δικαστήριο δέχτηκε ότι η απόλυσή του οφειλόταν και στη νόμιμη συνδικαλιστική δράση που είχε εκδηλώσει στον χώρο της εργασίας του, εκτός από τον βασικό λόγο της απόλυσης, που αφορούσε την άρνησή του να υπογράψει τον Δεκέμβριο του 2011, ατομική σύμβαση για μείωση αποδοχών κατά 15%.

Με την απόφαση του το Πρωτοδικείο καλεί την εφημερίδα να τον επαναπροσλάβει αμέσως και με τους ίδιους μισθολογικούς όρους που είχε πριν από τη μείωση του 15%. Να σημειωθεί ότι το «Πρώτο Θέμα» είχε ήδη προχωρήσει σε μειώσεις μισθών κατά 10% από τον Μάιο του 2011."

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP