Δικαίωση για απολυμένο τεχνικό που δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση στον Alpha 98,9

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Δικαστική δικαίωση και επιστροφή στην εργασία του για τον πρώτο απολυμένο τεχνικό του Alpha 98, 9 ο οποίος είχε αρνηθεί να υπογράψει ατομική σύμβαση εργασίας. Το δικαστήριο έκρινε παράνομη την απόλυσή του.  Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΤΕΡ:

"Με την απόφαση 1085/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνεται ο πρώτος συνάδελφός μας τεχνικός,  που απελύθη από την διοίκηση του ραδιοσταθμού Alpha 98,9  επειδή δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση με όρους δυσμενέστερους της ΣΣΕ μας.

 Συγκεκριμένα με την απόφαση το δικαστήριο «δέχεται» «την αγωγή» του τεχνικού και «αναγνωρίζει την υποχρέωση της εναγομένης» (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) «να απασχολεί τον ενάγοντα» (τεχνικός μέλος της ΕΤΕΡ) «στην θέση που κατείχε και  με τις αποδοχές που λάμβανε.
Υποχρεώνει την εναγόμενη» (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) «να καταβάλει στον ενάγοντα» (τεχνικός μέλος της ΕΤΕΡ) «το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι  έξι λεπτών (14972,26), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.
Κηρύσσει την παρούσα, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, προσωρινά εκτελεστή.
Καταδικάζει την εναγομένη στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.»
           
Καλούμε τους εργοδότες να σταματήσουν κάθε προσπάθεια εκβίασης των εργαζομένων, επί ποινή απολύσεως, για υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας με όρους κατώτερους αυτών των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
                  
Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους που αντιστέκονται υπερασπιζόμενοι τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας."

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP