Νέο κρούσμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας από τις Εκδόσεις Λυμπέρη

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Νέο κρούσμα προκλητικής εργοδοτικής αυθαιρεσίας αποτελεί η πρόθεση της εργοδοσίας των εκδόσεων ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. να προχωρήσει σε νέα περαιτέρω μείωση μισθών των εργαζομένων η οποία καταστρατηγεί πλέον κατάφωρα τις ισχύουσες ΣΣΕ αλλά και κάθε θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα. Επιπλέον με τρόπο εκβιαστικό επιχειρείται η προσπάθεια επιβολής στους εργαζόμενους της επιχείρησης συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, στο οποίο μάλιστα οι εργαζόμενοι θα καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και αμισθί κατά τις ημέρες που βάσει του εκ περιτροπής συστήματος εργασίας δεν θα απασχολούνται στην επιχείρηση, χωρίς μάλιστα να υπάρχει καμιά εγγύηση εκ μέρους της ιδιοκτησίας για τη διασφάλιση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας.


Η νέα αυτή εκβιαστική κίνηση της εργοδοσίας των εκδόσεων ΛΥΜΠΕΡΗ επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στις ρευστές εργασιακές σχέσεις και επιπλέον σηματοδοτεί την εφαρμογή παρόμοιων πρακτικών των εκδοτικών επιχειρήσεων ημερήσιου Τύπου και στις εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικού Τύπου –πρακτική που είχε αποφευχθεί μέχρι σήμερα.

Καλούμε τους εργαζόμενους στις εκδόσεις ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. να αντισταθούν στην αυταρχική και αντεργατική συμπεριφορά της εργοδοσίας και να μην υπογράψουν καμιά σύμβαση ή ατομική συμφωνία που καταστρατηγεί και παραβιάζει τα εργασιακά και μισθολογικά τους δικαιώματα. Καλούμε επίσης την εργοδοσία των εκδόσεων ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. να ανακαλέσει τις όποιες αποφάσεις για περαιτέρω μειώσεις μισθών ή εφαρμογής της εκ περιτροπής εργασίας στους εργαζόμενους της επιχείρησης, διακηρύσσοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεών μας αλλά και ολόκληρος ο κλάδος δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη νέα αυτή εργοδοτική απαράδεκτη πρόκληση.

Ενωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι θα αγωνιστούν για να μην περάσουν τα σχέδια της εργοδοσίας που οδηγούν στην εξαθλίωσή τους.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP