Αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 ετοιμάζει η Ελευθεροτυπία

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Αίτηση για υπαγωγή της επιχείρησης στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ετοιμάζει η εργοδοσία της «Ελευθεροτυπίας». Νωρίς το μεσημέρι κυκλοφόρησε η φήμη ότι έχει κατατεθεί ήδη αίτηση με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να συγκεντρώθούν εκτάκτως στη Μίνωος για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αργότερα ωστόσο κυκλοφόρησε απάντηση της ιδιοκτήτριας προς το Χρηματιστήριο Αθηνών που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υποχρεωμένη να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την διατήρησή της σε λειτουργία, μη αποκλειομένης και της υποβολής, εις το μέλλον, αιτήσεως για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 ΠτΚ.»

Οπως φαίνεται η φήμη αλλά και το αντίγραφο του παραβόλου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν κυκλοφόρησε καθόλου τυχαία. Αλλά αποτελεί μια πρόβα για τις μελλοντικές κινήσεις της εταιρείας προκειμένου να ελέγξει τις αντιδράσεις που θα συναντήσει σε μια ενδεχόμενη αίτηση.Συνοπτικά, το άρθρο 99 είναι στην ουσία ένα χρονικό περιθώριο για εταιρείες που βρίσκονται ένα βήμα πριν την πτώχευση, προκειμένου -υποτίθεται- να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς τους πιστωτές. Σημαντική σημείωση: κατά το διάστημα που μια εταιρεία έχει υπαχθεί στο άρθρο 99 δεν μπορούν να γίνουν κατασχέσεις περιουσιακών της στοιχείων, αλλά ούτε και να στραφεί κάποιος ατομικά κατά της εταιρείας. Κάλλιστα όμως μπορούν να γίνουν από την πλευρά της εταιρείας εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων ή ακόμη και μεταβιβάσεις σε "δικά της" πρόσωπα και να επέλθει έτσι σε λίγο καιρό η πτώχευση εντελώς ανώδυνα για τον επιχειρηματία, έχοντας καταχραστεί αρκετές χιλιάδες ευρώ από τους εργαζόμενους, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η πλειοψηφία των "πιστωτών".

Στην ίδια διαδικασία βρίσκεται το "ΑΛΤΕΡ", ενώ θυμίζουμε και το παράδειγμα της "Απογευματινής".

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP