Απολύσεις στην εταιρία FORUM A.E.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Η εταιρία εκδόσεων- εμπορικών εκθέσεων FORUM A.E, που εκδίδει επτά (7) κλαδικά περιοδικά, θεώρησε ότι οι οχτώ (8) δημοσιογράφοι που εργάζονται, είναι πλεονάζον εργατικό δυναμικό και αποφάσισε μέσα σε μία εβδομάδα να κάνει 3 απολύσεις από το δημοσιογραφικό τμήμα...

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP