ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

Αντιλαμβανόμενοι τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην διαστρέβλωση / απόκρυψη / ενσωμάτωση των αντισυστημικών κινήσεων μας, θεωρούμε ότι με την δημιουργία κινηματικών δομών αντιπληροφόρησης συνεισφέρουμε στην ενίσχυση του εξεγερτικού αγώνα που έχει ξεσπάσει από τον Δεκέμβρη στην Ελλάδα.
Στο σημερινό συλλαλητήριο θα συμμετέχει ομάδα αντιπληροφόρησης που έχει προκύψει μέσα από αυοοργανωμένες συνελεύσεις της Κατάληψης ΕΣΗΕΑ, τα μέλη της οποίας θα φέρουν χαρακτηριστικό περιβραχιόνιο και θα είναι σε επικοινωνία με ομάδα που θα μεταδίδει τις πληροφορίες στην κατειλημμένη ΕΣΗΕΑ. Σε αυτές τις δομές συμμετέχουν τόσο εργαζόμενοι/ες στα ΜΜΕ που κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, όσο και άλλοι/ες αγωνιστές/τριες που θέλουν να συνεισφέρουν στο ζήτημα της αντιπληροφόρησης. Σκοπός μας δεν είναι η διακίνηση του υλικού που θα μαζευτεί να μεταδοθεί από τα αστικά ΜΜΕ, ούτε να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε άλλη εμπορευματική χρήση. Σκοπός επίσης δεν είναι ούτε η θεαματική καταγραφή γεγονότων μέσα από το πρίσμα του «ουδέτερου» παρατηρητή, ούτε προφανώς η ενίσχυση του έργου της καταστολής μέσω της δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων.
Σκοπός της ομάδας αντιπληροφόρησης είναι η μετάδοση πληροφοριών, εικόνων και λόγου ενισχυτικών ως προς τον αγώνα, που είτε θα αποκρυφτούν από τα αστικά ΜΜΕ είτε θα μεταδοθούν με διαστρεβλωμένο τρόπο. Κεντρική σημασία για την ομάδα έχει η ανάδειξη περιστατικών κρατικής καταστολής, τόσο για λόγους νομικής υπεράσπισης θυμάτων της καταστολής, όσο και για την κοινωνική θωράκιση του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη καταγραφή λόγου και πράξεων από την πλευρά των διαδηλωτών γίνεται με κινηματικούς όρους και ει δυνατόν σε συνεννόηση με τους ίδιους.
Η ομάδα αντιπληροφόρησης καλεί οποιονδήποτε θέλει να συνεισφέρει με οποιονδήποτε τρόπο, να περάσει από την κατειλημμένη ΕΣΗΕΑ η οποία θα λειτουργεί και ως κέντρο αντιπληροφόρησης.

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP